O nas

Misja przedszkola

Okres przedszkolny to dla małego człowieka czas przejściowym pomiędzy życiem w środowisku rodzinnym a życiem w środowisku szkolnym. To okres jego wszechstronnego rozwoju.
Właśnie wtedy tworzą się podstawy do udanego startu w dorosłość. Chcemy, aby poczucie kompetencji oraz własnej wartości wyznaczało dziecku drogę do jego dalszych sukcesów. Poczucie własnej wartości i kompetencji łączy się z postawą skierowaną ku światu i ludziom. Sprzyja to nabywaniu nowych doświadczeń i jest istotą prawidłowego rozwoju człowieka.

 

Program edukacyjny

Nasze przedszkole jest placówką oświatową. Realizowany przez nas program jest zgodny z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół.

Ponieważ naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka, dostosowujemy treści do indywidualnych możliwości każdego wychowanka.

 •  Każdemu dziecku stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań, rozbudzamy ciekawość świata, otwarcia na ludzi i nowe wyzwania, wskazujemy drogę empatii w codziennym życiu.

 • Poprzez zabawę uczymy, rozwijamy osobowość dziecka, poczucie indywidualności.

 • Stwarzamy ciepłą, przyjazną atmosferę sprawiając, że dzieci czują się bezpiecznie.

 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu splorowania otoczenia tak, aby dziecko
  żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.

 • Stwarzamy sytuacje uczące samodzielności oraz odpowiedzialności na poziomie wieku.

 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.

 • Kształtujemy postawę przynależności, patriotyzmu, rozbudzamy zainteresowanie kulturą ludową.

 • Przygotowujemy do odnoszenia sukcesów oraz do radzenia sobie z przeciwnościami, trudnościami, wskazujemy metody konstruktywnego odreagowywania sytuacji stresowych.

 • Współpracujemy z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze wobec dziecka. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną

 

 

Oferta edukacyjna przedszkola

Najważniejszą formą aktywności dziecka w naszym przedszkolu jest zabawa.
Wynika to z przeświadczenia, że dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc.

Poprzez zabawę:

- dostarczamy dziecku wiedzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości;

- wyrabiamy szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości;

- kształtujemy umiejętność radzenia sobie z emocjami;

- uczymy dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi;

- uczymy pracy w zespole;

- przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji oraz niezależnego myślenia;

- uczymy radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów

 

Rozwijamy kompetencje dzieci poprzez

- zabawy i zajęcia programowe, planowane i organizowane przez nauczyciela

- zajęcia plastyczne w trakcie których poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów
i - poznanie technik plastycznych rozwijają kreatywne myślenie oraz umiejętności manualne i zdolności twórcze.

- zajęcia przyrodnicze na których poznają świat roślin i zwierząt. W przedszkolnym ogrodzie mali przyrodnicy sadzą, sieją, pielęgnują kwiaty i warzywa oraz prowadzą obserwacje

- zajęcia języka angielskiego na których przez zabawę, aktywność twórczą poznają podstawy języka, uczą się nowych słów , wierszyków i piosenek.

zajęcia ruchowe z elementami korektywy, na których mogą rozwijać różne formy aktywności fizycznej, ćwiczyć zwinność, szybkość, równowagę i koordynację ruchową.

zabawy muzyczno – ruchowe w ramach których poznają świat muzyki i tańca. Używając różnych instrumentów, uwrażliwiających słuch oraz wyczucie rytmu, uczą się nowych piosenek.

- dogoterapię


prowadzimy także:

- warsztaty kulinarne ( dla dzieci starszych) na których nie tylko przyrządzają potrawy,
ale też poznają różnorodność owoców, warzyw, zbóż, poznają ich nazwę, smak, wygląd, zastosowanie, samodzielnie robione kanapki, ciasteczka, sałatki owocow

- WARSZTATY BĘBNIARSKIE – warsztaty prowadzone są przez wujka Bum Bum; cieszą się ogromnym powodzeniem u przedszkolaków. Stanowią dla dzieci doskonałą formę ekspresji muzycznej i ruchowej. Otoczenie instrumentów (m. in. conga, djembe, bongosy, grzechotki: marakasy, orzechy, jajka, janczary, inne) i ich dźwięków uwrażliwią dzieci i przyczyniają się do twórczego rozwoju

Prowadzimy też naukę gry w szachy i zajęcie eksperymentalne.

organizujemy:

- wycieczki krajoznawcze lub agroturystyczne

- spotkania i imprezy wynikające z rytmu roku: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Andrzejki”,” Halloween”, „Mikołaj”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka”.

 

W ramach „Spotkań z teatrem” co miesiąc nasze przedszkolaki mają okazję obejrzeć przedstawienie teatralne. Spektakle maja charakter interaktywny, aktorzy wciągają widzów do wspólnej zabawy. Dla każdego malucha występ z prawdziwymi aktorami na tle wspaniałych dekoracji to duże przeżycie.

 

Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka poprzez:

- diagnozowanie i rozpoznawanie jego mocnych stron, a także sfer wymagających wspomagania

- organizowanie różnych form pomocy (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne),

- stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, tygodnia, miesiąca prowadzone przez nauczyciela
  – najczęściej z całą grupą bądź w zespołach;

- zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach bądź indywidualnie;

- zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi
  – najczęściej indywidualnie;

- bajkoterapia

- stwarzanie sprzyjających warunków do rozwijania zainteresowań, doświadczania konsekwencji swoich decyzji, naukowego eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania

- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

W naszym przedszkolu staramy się także stymulować rozwój dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami. Zależy nam na tym, aby w sposób kontrolowany i ukierunkowany rozwijać ich zdolności.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

 

_DSC0551.JPG
_DSC0519.JPG

Warunki lokalowe

 

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani
do pobytu dzieci zarówno pod względem zapewnienia im bezpieczeństwa, jak też odpowiedniego wyposażenia placówki. Staramy się jednak, aby nie zatraciła ona „domowego charakteru” stąd niewielkie grupy, profesjonalna opieka i przyjazna atmosfera sprzyjają adaptacji dziecka w nowym środowisku.

Zapewniamy:

 • jasne, przestronne sale nowocześnie urządzone - każda z łazienką dostosowaną do potrzeb dzieci

 • oddzielna sypialnia
 • jadalnia

 • sala zabaw - basen z piłeczkami, kształtki rehabilitacyjne, huśtawki...

 • duży, ogrodzony plac zabaw wyposażony w certyfikowane urządzenia (zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki) i zabawki. Jest też górka,
  z której zimą dzieci mogą bezpiecznie zjeżdżać na sankach.

Meble oraz zabawki stanowiące wyposażenie placówki posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa

_DSC0553.JPG
_DSC2189.JPG